Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:54:50

Poprawka 74

Za: 26 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16