Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:54:14

Poprawka 73

Za: 26 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17