Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:53:52

Poprawka 72

Za: 26 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16