Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:52:10

Poprawka 68

Za: 23 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18