Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:51:26

Poprawka 66

Za: 25 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16