Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:51:00

Poprawka 65

Za: 25 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18