Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:50:36

Poprawka 64

Za: 24 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17