Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:50:08

Poprawka 63

Za: 21 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22