Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:48:18

Poprawka 59

Za: 59 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 15