Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:47:17

Poprawka 57

Za: 80 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17