Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:47:00

Poprawka 56

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15