Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:46:34

Poprawka 55

Za: 58 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17