Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:46:09

Poprawka 54

Za: 59 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15