Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:45:38

Poprawka 53

Za: 81 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16