Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:45:01

Poprawka 52

Za: 78 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18