Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:42:55

Poprawka 48

Za: 27 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16