Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:42:33

Poprawka 47

Za: 24 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15