Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:40:08

Poprawka 41

Za: 22 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 18