Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:39:18

Poprawka 39

Za: 23 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15