Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:38:56

Poprawka 38

Za: 23 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17