Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:38:34

Poprawka 37

Za: 21 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 18