Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:36:33

Poprawka 32

Za: 24 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16