Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:35:11

Poprawka 29

Za: 24 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16