Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:32:57

Poprawka 24

Za: 25 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15