Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:32:33

Poprawka 23

Za: 24 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18