Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:31:11

Poprawka 20

Za: 25 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16