Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:30:39

Poprawka 19

Za: 23 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21