Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:30:12

Poprawka 18

Za: 4 Przeciw: 75 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18