Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:29:42

Poprawka 17

Za: 2 Przeciw: 77 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18