Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:29:12

Poprawka 16

Za: 23 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17