Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej

Dnia 19-02-2016 godz. 10:14:06

Poprawka

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21