Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:28:43

Poprawka 15

Za: 23 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16