Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dnia 19-02-2016 godz. 12:45:17

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 69 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 26