Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 19-02-2016 godz. 12:43:39

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23