Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Dnia 19-02-2016 godz. 12:39:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21