Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:27:43

Poprawka 13

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16