Narzędzia:

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dnia 19-02-2016 godz. 12:37:00

Poprawka 6

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20