Narzędzia:

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dnia 19-02-2016 godz. 12:36:28

Poprawka 5

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21