Narzędzia:

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dnia 19-02-2016 godz. 12:36:07

Poprawka 4

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23