Narzędzia:

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dnia 19-02-2016 godz. 12:35:41

Poprawka 3

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24