Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:33:13

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18