Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:27:17

Poprawka 12

Za: 26 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17