Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:31:55

Poprawka 156

Za: 23 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18