Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:31:33

Poprawka 155

Za: 23 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 18