Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:28:40

Poprawka 148

Za: 24 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18