Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:25:59

Poprawka 142

Za: 22 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20