Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:25:06

Poprawka 140

Za: 23 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21