Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:24:22

Poprawka 138

Za: 23 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17