Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:26:11

Poprawka 10

Za: 21 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19