Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:22:13

Poprawka 133

Za: 24 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16